Usługi transportowe świadczone przez Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o. w ramach dystrybucji paliwa stałego

Informujemy, iż Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o. prowadzi dystrybucję węgla zakupionego przez Gminę Pomiechówek po cenach preferencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236).

Po zaksięgowaniu wpłaty za węgiel na konto Urzędu Gminy pracownik Spółki skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu ustalenia preferowanej opcji odbioru towaru:

  1. Odbiór osobisty z punktu odbioru zlokalizowanego przy ul. Koralowej 13 w Pomiechówku – Wnioskodawca może bez dodatkowych opłat odebrać węgiel własnym pojazdem samochodowym z otwartą skrzynią ładunkową o DMC do 11 ton (jest to warunek bezwzględny). Nie dopuszcza się rozdzielania zakupionego asortymentu na kilka części. Odbiór osobisty jest możliwy po ustaleniu konkretnej daty i godziny w Biurze Obsługi Klienta.
  2. Transport pod adres wskazany we Wniosku – Wnioskodawca może skorzystać z transportu zgodnie z poniższym cennikiem:

Przy wyborze opcji transportu Pracownik Biura Obsługi Klienta wystawi Wnioskodawcy fakturę VAT, którą można opłacić gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie spółki przy ul. Kupieckiej 10 w Pomiechówku lub przelewem w terminie maksymalnie 3 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty za usługę, Wnioskodawca zostanie poinformowany o dacie oraz przewidywanym przedziale czasowym, w którym należy oczekiwać dostawy.

Uwaga! Do odbioru węgla uprawniona jest tylko osoba, której dane widnieją na Wniosku o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości.

Punkt wydawania węgla wyposażony jest w wagę samochodową posiadającą legalizację.

Certyfikat jakości węgla można pobrać ze strony internetowej Gminy Pomiechówek.

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o. jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za jakość  dostarczanego węgla. Dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kupiecka 10
05-180 Pomiechówek
tel. 22 765 21 51
tel. 22 732 09 15
e-mail: sekretariat@ppwwkra.pl

Godziny pracy: 07.30-15.30
Godziny pracy punktu kasowego: 08.00-15.00

Punkt wydawania węgla
ul. Koralowa 13
05-180 Pomiechówek

*Prosimy o nie przyjeżdżanie do punktu bez uprzedniego ustalenia terminu odbioru z Działem Obsługi Klienta.