Faktury

Faktura doręczana jest Odbiorcy przez pracowników spółki lub wysłana pocztą. Istnieje możliwość uruchomienia usługi e-faktury i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na indywidualny numer konta podany na fakturze oraz w terminie określonym na fakturze.

Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować w:

  • Siedzibie Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WKRA” Sp. z o. o.
    ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek.
  • W dowolnym banku zarówno w oddziale jak i przez internet.
    Pamiętaj , że wysokość opłat za przelew każdy bank ustala indywidualnie. Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto.
  • Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Placówka pobiera za usługę opłatę wg cennika Poczty Polskiej S.A.