Wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA”
Sp. z o. o. świadczy usługi wywozu nieczystości dwoma
wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Pomiechówek

Wywóz nieczystości odbywa się na podstawie wcześniejszego zapisu. Na wywóz nieczystości można zapisać się telefonicznie pod numerem telefonu 22 765 21 51 lub osobiście w siedzibie spółki przy ul. Kupieckiej 10.

Usługa Stawka VAT Cena netto Cena brutto
Wywóz nieczystości płynnych do 5 m³
8%
157,41 zł
170,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 5,5 m³
8%
166,67 zł
180,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 6 m³
8%
175,93 zł
190,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 6,5 m³
8%
185,19 zł
200,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 7 m³
8%
194,44 zł
210,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 7,5 m³
8%
203,70 zł
220,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 8 m³
8%
212,96 zł
230,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 8,5 m³
8%
222,22 zł
240,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 9 m³
8%
231,48 zł
250,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 9,5 m³
8%
240,74 zł
260,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 10 m³
8%
250,00 zł
270,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 10,5 m³
8%
259,26 zł
280,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 11 m³
8%
268,52 zł
290,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 11,5 m³
8%
277,78 zł
300,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych do 12 m³
8%
287,04 zł
310,00 zł

Dostarczanie nieczystości płynnych do stacji zlewnej

Nieczystości płynne można odpłatnie odprowadzać do stacji zlewnej znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków ,,MEWA” w Pomiechówku przy ul. Koralowej 13, w dni robocze w godz. od 7:30 do 16:00. Przed pierwszym dostarczaniem ścieków Dostawca zobowiązany jest do zawarcia umowy. Umowa zawierana jest w Biurze Obsługi Klienta w Pomiechówku przy ul. Kupieckiej 10.

Rozliczenie za przyjęte nieczystości wyliczane jest na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego
stanowiącego integralną część stacji zlewnej. Dostarczane ścieki mogą pochodzić ze zbiorników bezodpływowych od osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych z wyjątkiem ścieków przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pomiechówek.