Ceny wody i ścieków

Aktualne stawki opłat za wodę oraz ścieki (stawki obowiązują od 16.11.2021 r.)

WyszczególnienieWielkość cen i stawek
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłatW okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy
W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy
W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy
WODA
Grupa 1
gospodarstwa domowe
(wodomierz główny)
Cena wody (zł/m3)3,08 zł (netto)
3,33 zł (brutto)
3,08 zł (netto)
3,33 zł (brutto)
3,09 zł (netto)
3,34 zł (brutto)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
Grupa 2
podmioty produkcyjne,
handlowe i usługowe
oraz podmioty
użyteczności
publicznej, w tym
gmina
(wodomierz główny)
Cena wody (zł/m3)3,41 zł (netto)
3,68 zł (brutto)
3,41 zł (netto)
3,68 zł (brutto)
3,42 zł (netto)
3,69 zł (brutto)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
Grupa 3
gmina p.poż.
Cena wody (zł/m3)3,10 zł (netto)
3,35 zł (brutto)
3,16 zł (netto)
3,41 zł (brutto)
3,22 zł (netto)
3,48 zł (brutto)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
2,66 zł (netto)
2,87 zł (brutto)
ŚCIEKI
Grupa 1
gospodarstwa domowe
oraz podmioty
użyteczności publicznej
(wodomierz główny)
Cena ścieki (zł/m3)6.35 zł (netto)
6,86 zł (brutto)
6.36 zł (netto)
6.87 zł (brutto)
6.38 zł (netto)
6.89 zł (brutto)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
Grupa 2
podmioty produkcyjne,
handlowe i usługowe
(wodomierz główny)
Cena ścieki (zł/m3)6,59 zł (netto)
7,12 zł (brutto)
6,60 zł (netto)
7,13 zł (brutto)
6,63 zł (netto)
7,16 zł (brutto)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
Grupa 3
przemysł
(wodomierz główny)
Cena ścieki (zł/m3)6,62 zł (netto)
7,15 zł (brutto)
6,63 zł (netto)
7,16 zł (brutto)
6,66 zł (netto)
7,19 zł (brutto)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)
6,02 zł (netto)
6.50 zł (brutto)