Hydrofornie

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o. zarządza siedmioma hydroforniami na ternie gminy.

hydroforniawolkakikolska1

Hydrofornia Wólka Kikolska

Miejscowością korzystającą jest Wólka Kikolska.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=11 m³/h decyzją Nr 35/79 z dnia 05.03.1979 r. Prezydenta Miasta Warszawy.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.
Na terenie stacji znajduje się ponadto: budynek technologiczny, budynek gospodarczy, studzienka neutralizacyjna, studzienka rewizyjna.

Hydrofornia Stanisławowo

Miejscowości korzystające:
Stanisławowo, Nowy Modlin, Bronisławka, Pomiechowo, Pomiechówek.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=43,0 m³/h decyzją Nr 190/82 z dnia
03.12.1982 r. Prezydenta Miasta Warszawy.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.
Na terenie stacji znajduje się ponadto: budynek technologiczny, bezodpływowy zbiornik ścieków,
bezodpływowa studzienka neutralizacyjna, studzienka rewizyjna z osadnikiem.

Hydrofornia Pomiechówek

Miejscowości korzystające: Pomiechówek, Czarnowo-Brody
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=100,0 m³/h decyzją Nr 114/92 z dnia 07.08.1992 r. Wojewody Warszawskiego.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.

Hydrofornia Kosewo

Miejscowości korzystające:
Błędówko, Błędowo, Cegielnia-Kosewo, Kosewo, Kosewko, Pomiechówek, Pomocnia, Szczypiorno,
Śniadówko, Wola Błędowska, Wymysły, Gmina Zakroczym oraz Gmina Nasielsk.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=43,0 m³/h decyzją Nr 126/85 z dnia
19.06.1985 r. Wojewody Warszawskiego.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.
Na terenie stacji znajduje się ponadto: budynek technologiczny, bezodpływowy zbiornik ścieków
sanitarnych.

Hydrofornia Orzechowo

Miejscowości korzystające:
Orzechowo Stare, Orzechowo Nowe, Wójtostwo, Zapiecki, Gmina Dębe.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=31,0 m³/h decyzją Nr 16/76 z dnia
27.01.1976 r. Prezydenta Miasta Warszawy.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.
Na terenie stacji znajduje się ponadto: budynek technologiczny, budynek gospodarczy, studzienka rewizyjna z osadnikiem, przewód kontaktowy.

Hydrofornia Goławice Pierwsze

Miejscowości korzystające:
Goławice Pierwsze i Goławice Drugie.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=26,0 m³/h decyzją Nr 88/78 z dnia
11.05.1978 r. Prezydenta Miasta Warszawy.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.

Hydrofornia Czarnowo

Miejscowością korzystającą jest Czarnowo.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=21,0 m³/h decyzją Nr 148/97 z dnia
18.09.1997 r. Wojewody Warszawskiego.
Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.
Na terenie stacji znajduje się ponadto: budynek hydroforni oraz budynek gospodarczy, w którym składowany jest rezerwowy agregat pompowy z osprzętem.