Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

JAK ZGŁASZAĆ AWARIĘ?

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej ( np. brak wody, zalanie, wyciek, przeciek, niskie ciśnienie) fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście podając dokładną lokalizację awarii, opis awarii, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy.

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeśli powstały w wyniku działalności Przedsiębiorstwa, oraz
dotyczą urządzeń i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych eksploatowanych przez Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o.

Uwaga!

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o. nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać awarie we własnym zakresie.

KONTAKT

W godzinach pracy Biura Obsługi (od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30)

tel. 22 765 21 51
e-mail: sekretariat@ppwwkra.pl

Poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta

tel. 602 310 217
tel. 664 149 953

Ponadto Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

  • Zapadniętej nawierzchni przy studzience
  • Uszkodzenia lub braku włazu
  • Awarii oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych